Sickersla - Általános Szerződési Feltételek

A Használó:

Az a személy, aki a Sickersla weboldalt (a továbbiakban: "Weboldal") használja.

A Szerződés Tárgya:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") azokat a feltételeket határozza meg, amelyek a Weboldal használata során a Szolgáltatás Nyújtására Jogosult és a Használó között jönnek létre.

A Weboldal Használatának Feltételei:

A Weboldal használata önkéntes. A Weboldal használatával a Használó elfogadja az ÁSZF valamennyi rendelkezését.

A Weboldalon Található Információk:

A Weboldalon található információk a legjobb tudásunk szerint kerülnek feltöltésre, azonban a Szolgáltatás Nyújtására Jogosult nem vállal felelősséget az információk pontosságáért, teljességéért és aktualitásáért. A Használó kizárólagos felelőssége annak eldöntése, hogy a Weboldalon található információkra milyen mértékben támaszkodik.

A Weboldal Használata:

A Használó köteles tartózkodni a Weboldal olyan használatától, amely jogszabályt vagy harmadik fél jogát sérti. A Használó tilos a Weboldal működésének megzavarása, vagy a Weboldal biztonsági rendszerének megsértése.

Felelősség:

A Szolgáltatás Nyújtására Jogosult nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amely a Weboldal használatából, vagy a Weboldalon található információk felhasználásából eredhet.

Szellemi Tulajdon:

A Weboldalon található valamennyi szellemi tulajdon (ideértve, de nem kizárólag a szövegeket, képeket, logókat, védjegyeket) a Szolgáltatás Nyújtására Jogosult vagy harmadik fél tulajdonát képezi. A Használó kizárólag saját felhasználásra jogosult a Weboldal tartalmát kinyomtatni vagy lementeni. A Weboldal tartalmának bármilyen egyéb felhasználása a Szolgáltatás Nyújtására Jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.

Titoktartás:

A Szolgáltatás Nyújtására Jogosult köteles titokban tartani a Használó által a Weboldal használata során megadott személyes adatokat. A személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkat az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Módosítások:

A Szolgáltatás Nyújtására Jogosult jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF a közzétételétől számított hat nappal lép hatályba.

Érvényes Jog és Jogvita:

A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-ből eredő bármely jogvita esetén a felek a kizárólagos illetékességét kikötik.